Регионална фармацевтична колегия бургас
ИАЛ банкова сметка и адрес
»
»
ИАЛ банкова сметка и адрес

Работно време на Изпълнителна агенция по лекарствата: 09:00 - 17:30 часа

Деловодството на ИАЛ
Стая: №103
Телефони за контакти: (0)2 890 3429, (0)2 890 3430, (0)2 890 3431
Приемно време:  09:00 - 17:30 часа

Счетоводство и касата на ИАЛ
Стая №102 и стая 112
Телефони за контакти: (0)2 890 3412, (0)2 890 3422, (0)2 890 3423
Приемно време: 09:00 - 17:30 часа

Адрес на ИАЛ
ул. Дамян Груев №8
1303 гр. София

ЕИК по Булстат: 121203554
Банкова информация: IBAN: BG85 UNCR 7630 3100 1128 90
BIC: UNCRBGSF
Банка: Уникредит Булбанк, Клон «Калоян»