Регионална фармацевтична колегия бургас
ПЕНСИИ ОТ АПТЕЧНО АД
»
»
ПЕНСИИ ОТ АПТЕЧНО АД

СЪОБЩЕНИЕ
ОТНОСНО: Документи за пенсиониране на бивши служители на Аптечно АД Бургас.
София 1618, ул.”Вихрен” № 34
„Калиман РТ” АД
Човешки ресурси  Нина Сотирова Тел. 0886 666 216

Необходими документи:
1.Молба
2.Копие от трудовата книжка-първите страници задължително, а от следващите страници-само тези , на които е отбелязан стажът в Аптечно АД Бургас.
3.Ако е необходима форма УП-2, да бъдат посочени избраните три години за определяне на доход.