Регионална фармацевтична колегия бургас
ПРОТЕСТ
»
»
ПРОТЕСТ

Против настоящата лекарствена политика на:
1. Лишаване на пациентите от животоспасяващи и животоподдържащи лекарства, липсващи в аптечната мрежа.Фармацевтите ежедневно се сблъскваме с този проблем!
2. Повсеместното ликвидиране на аптеки чрез монополизиране на аптечната дейност и предоставянето и в ръцете на корпоративни и олигархични структури, където фармация липсва, за сметка на търговия и обезценяване на фармацевтичния труд!
3. Пълна незаинтересованост на държавата от проблемите в аптечната мрежа в страната!


Промяна в политиката на лекарствоснабдяване незабавно!

Настояваме за:
1. Отлагане, до въвеждане на електронното здравеопазване, на:

a. Въвеждането на Специализирана система на ИАЛ за движение на лекарствата от ПЛС;
б. Системата за верификация на лекарствата.
2. Отлагане действието на Наредба Н-18 на НАП до съгласуването и със спецификата на работа в аптека.
3. Въвеждане на електронна рецепта до края на 2019г.
4. Въвеждане на единни държавни цени на лекарствените продукти на територията на цялата страна до края на 2019г.


Изтегли файлове
 1550579792_ПРОТЕСТ.pdf