Регионална фармацевтична колегия бургас
ГОС 2018
»
»
ГОС 2018

Уважаеми колеги, 
На основание чл.10 от Устава на РФК Бургас, Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите и Устава на БФС, и във връзка с решение на УС на РФК Бургас за  провеждане на редовно годишно общо събрание на Регионалната фармацевтична колегия , Ви уведомявам както следва: 
Годишното общо събрание на РФК Бургас ще се проведе на 26.01.2018г. /петък/ от 18,30 часа /регистрацията започва от 18,00 ч./ в зала „Компас” на х-л България гр. Бургас при следния дневен ред: 
1. Приемане на отчетен доклад на председателя на РФК Бургас маг.фарм. Любима Бургазлиева за дейността на председателя и членовете на управителния съвет, на контролната комисия и на комисията по етика и качество на Колегията за 2017 г. 
2.  Приемане на план-сметка за 2018 г. на РФК Бургас