Регионална фармацевтична колегия бургас
Лекции
»


GDPR Трудово правни отношения ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.ТРУДОВО-ПРАВНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОТ СТРАНА НА РАБОТОДАТЕЛ И ФАРМАЦЕВТ ПРИ РАБОТА В АПТЕКА
маг.-фарм. Любима Бургазлиева [подробна информация]

Маг.-фарм. Христо Бургазлиев PhD ПРАВЕН АНАЛИЗ на българското законодателство в областта на регулацията на дейността на аптеките за периода 1903-2016г
Маг.-фарм. Христо Бургазлиев PhD [подробна информация]

проф. Николай Ламбов
Съвременна технология за повишаване на лекарствената ефективност

проф. д-р Николай Ламбов
[подробна информация]

Проф. Надка Бояджиева ГРИП, хомеопатия и алопатия - възможности и ограничения.

и лектори: Проф. Надка Бояджиева, МУ София [подробна информация]

Д-р Загорчев ГРИП, хомеопатия и алопатия - възможности и ограничения

Д-р Петко Загорчев, ЕШКХ [подробна информация]