Регионална фармацевтична колегия бургас
Лекции
»


проф. Николай Ламбов
Съвременна технология за повишаване на лекарствената ефективност

проф. д-р Николай Ламбов
[подробна информация]

Проф. Надка Бояджиева ГРИП, хомеопатия и алопатия - възможности и ограничения.

и лектори: Проф. Надка Бояджиева, МУ София [подробна информация]

Д-р Загорчев ГРИП, хомеопатия и алопатия - възможности и ограничения

Д-р Петко Загорчев, ЕШКХ [подробна информация]