Регионална фармацевтична колегия бургас
Ръководството за магистър-фармацевти, ръководители на преддипломен стаж в аптека
»


Ръководството за магистър-фармацевти, ръководители на преддипломен стаж в аптека
Ръководството за магистър-фармацевти, ръководители на преддипломен стаж в аптека на студенти за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“ в професионално направление „Фармация“.
[подробна информация]