Регионална фармацевтична колегия бургас
Наредба №2 за реда за получаване и заплащане на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите Рзменение на Наредба №2 за реда за получаване и заплащане на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите » Прочети повече
VI-ти Конгрес по Фармация VI-ти Конгрес по Фармация  » Прочети повече
НЗОК есенциална хипертония Относно лечение на есенциална хипертония с лекарствени продукти по МКБ I10 и новият начин на отпускане и заплащане » Прочети повече
Аптеки в Област Бургас