Регионална фармацевтична колегия бургас
Честит празник, уважаеми колеги фармацевти! На Еньовден отбелязваме... » Прочети повече Промени Наредба №10 Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 и т. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето

http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=A80EA9CB9980B6FB7529203C8BED07FE?idMat=104314 » Прочети повече ЗКНВП-промени Обнародвана е промяна в ЗАКОНА ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПРЕКУРСОРИТЕ, ДВ. бр.42 от 3 Юни 2016г.
» Прочети повече
Аптеки в Област Бургас